* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Ngũ Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 03.656.88888 416.000.000 60 Đặt mua
3 Viettel 037.69.88888 190.000.000 65 Đặt mua
4 Viettel 034.41.88888 177.000.000 52 Đặt mua
5 Viettel 036.41.88888 150.000.000 54 Đặt mua
6 Viettel 032.8188888 260.000.000 54 Đặt mua
7 Viettel 037.47.88888 150.000.000 61 Đặt mua
8 Viettel 037.22.88888 225.000.000 54 Đặt mua
9 Viettel 0366.888888 3.566.200.000 63 Đặt mua
10 Viettel 03933.88888 1.360.000.000 58 Đặt mua
11 Viettel 03584.88888 188.000.000 60 Đặt mua
12 Viettel 035.41.88888 145.000.000 53 Đặt mua
13 Viettel 03273.88888 302.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0369.588888 330.000.000 63 Đặt mua
15 Viettel 038.64.88888 176.000.000 61 Đặt mua
16 Viettel 0375.888.888 808.000.000 63 Đặt mua
17 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
18 Viettel 03322.88888 468.000.000 50 Đặt mua
19 Viettel 038.54.88888 145.000.000 60 Đặt mua
20 Viettel 032.70.88888 141.000.000 52 Đặt mua
21 Viettel 03499.88888 228.000.000 65 Đặt mua
22 Viettel 0359.888.888 950.000.000 65 Đặt mua
23 Viettel 038.33.88888 500.000.000 57 Đặt mua
24 Viettel 034.8888888 2.778.000.000 63 Đặt mua