* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Ngũ Quý 8 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.1666.85 390.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0968.235.294 490.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0867.255.819 490.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0973.108.461 490.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0961.411.070 490.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0965.154.745 490.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
12 Viettel 096.2244.275 490.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0971.284.210 490.000 34 Đặt mua
14 Viettel 0966.55.4341 490.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0975.870.564 490.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0332.40.43.40 390.000 23 Đặt mua
18 Viettel 0365.074.839 390.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0962.715.241 490.000 37 Đặt mua
20 Viettel 0964.896.014 490.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0971.630.614 490.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0965.463.872 490.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0373.515.015 390.000 30 Đặt mua
24 Viettel 0868.695.082 490.000 52 Đặt mua
25 Viettel 0384.345.062 390.000 35 Đặt mua
26 Viettel 096.332.9987 490.000 56 Đặt mua
27 Viettel 0987.461.723 490.000 47 Đặt mua
28 Viettel 0969.205.314 490.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0982.46.7050 490.000 41 Đặt mua
31 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
32 Viettel 0326.419.688 390.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0971.605.644 490.000 42 Đặt mua
34 Viettel 0965.078.247 490.000 48 Đặt mua
35 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
36 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0973.340.741 490.000 38 Đặt mua
38 Viettel 0967.244.023 490.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0977.532.249 490.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0976.285.312 490.000 43 Đặt mua
41 Viettel 0971.623.961 490.000 44 Đặt mua
42 Viettel 0969.415.178 490.000 50 Đặt mua
43 Viettel 0867.345.160 490.000 40 Đặt mua
44 Viettel 0332.174.539 390.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0971.742.661 490.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0979.274.331 490.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0982.382.617 490.000 46 Đặt mua
48 Viettel 0964.994.752 490.000 55 Đặt mua
49 Viettel 0866.39.89.06 490.000 55 Đặt mua
50 Viettel 0961.219.231 490.000 34 Đặt mua