* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Ngũ Quý 8

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09867.88888 1.699.000.000 70 Đặt mua
2 Viettel 09892.88888 1.799.000.000 68 Đặt mua
3 Viettel 096.5588888 1.666.000.000 65 Đặt mua
4 Vinaphone 08122.88888 555.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 08.669.88888 500.000.000 69 Đặt mua
6 Viettel 03.889.88888 666.000.000 68 Đặt mua
7 Viettel 03.887.88888 356.000.000 66 Đặt mua
8 Viettel 086.80.88888 500.000.000 62 Đặt mua
9 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
10 Vinaphone 085.8188888 494.000.000 62 Đặt mua
11 Viettel 096.12.88888 999.000.000 58 Đặt mua
12 Viettel 037.86.88888 370.000.000 64 Đặt mua
13 Viettel 034.47.88888 164.909.000 58 Đặt mua
14 Viettel 08686.88888 3.000.000.000 68 Đặt mua
15 iTelecom 0876.2.88888 242.000.000 63 Đặt mua
16 Viettel 0332.188888 218.000.000 49 Đặt mua
17 Vietnamobile 05234.88888 210.000.000 54 Đặt mua
18 Viettel 036.43.88888 144.000.000 56 Đặt mua
19 iTelecom 08.765.88888 265.000.000 66 Đặt mua
20 Mobifone 09.040.88888 750.000.000 53 Đặt mua
21 iTelecom 08761.88888 190.000.000 62 Đặt mua
22 Vinaphone 091.22.88888 1.800.000.000 54 Đặt mua
23 Viettel 039.20.88888 182.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 036.41.88888 153.000.000 54 Đặt mua
25 Viettel 0357.3.88888 189.000.000 58 Đặt mua
26 Viettel 097.75.88888 1.300.000.000 68 Đặt mua
27 Viettel 03322.88888 421.409.000 50 Đặt mua
28 Viettel 0866.588888 389.000.000 65 Đặt mua
29 Viettel 097.71.88888 1.170.209.000 64 Đặt mua
30 Viettel 033.74.88888 134.000.000 57 Đặt mua
31 Vietnamobile 092.83.88888 1.300.000.000 62 Đặt mua
32 Viettel 03599.88888 318.000.000 66 Đặt mua
33 Viettel 0369.588888 330.000.000 63 Đặt mua
34 Viettel 034.41.88888 164.909.000 52 Đặt mua
35 Viettel 08689.88888 570.000.000 71 Đặt mua
36 Vietnamobile 052.83.88888 184.000.000 58 Đặt mua
37 Viettel 09685.88888 1.650.000.000 68 Đặt mua
38 Viettel 03.292.88888 235.000.000 56 Đặt mua
39 Vinaphone 085.85.88888 990.000.000 66 Đặt mua
40 Vinaphone 094.80.88888 765.000.000 61 Đặt mua
41 Vietnamobile 09265.88888 1.360.209.000 62 Đặt mua
42 iTelecom 08760.88888 187.000.000 61 Đặt mua
43 Vietnamobile 05679.88888 423.000.000 67 Đặt mua
44 Máy bàn 028999.88888 250.000.000 77 Đặt mua
45 Viettel 037.22.88888 225.000.000 54 Đặt mua
46 Viettel 03651.88888 199.000.000 55 Đặt mua
47 Vinaphone 0857.488888 450.209.000 64 Đặt mua
48 Viettel 037.69.88888 188.000.000 65 Đặt mua
49 Viettel 038.64.88888 176.000.000 61 Đặt mua
50 Viettel 035.87.88888 180.000.000 63 Đặt mua