* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 650.000.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 0938.86.86.86 799.000.000 62 Đặt mua
4 Vinaphone 0948.39.39.39 500.000.000 57 Đặt mua
5 Mobifone 0938.89.89.89 599.000.000 71 Đặt mua
6 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
7 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 30 Đặt mua
8 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 66 Đặt mua
9 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 09.38.36.36.36 468.000.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0868.79.79.79 666.000.000 70 Đặt mua
13 Viettel 0983.91.91.91 279.000.000 50 Đặt mua
14 Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 57 Đặt mua
15 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0963.39.39.39 833.000.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0967.89.89.89 999.000.000 73 Đặt mua
18 Vinaphone 0946.69.69.69 268.000.000 64 Đặt mua
19 Viettel 0868.78.78.78 200.000.000 67 Đặt mua
20 Viettel 03.82.82.82.82 389.000.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0865.94.94.94 38.000.000 58 Đặt mua
22 Viettel 0865.41.41.41 20.000.000 34 Đặt mua
23 Viettel 03.95.95.95.95 389.000.000 59 Đặt mua
24 Viettel 0865.24.24.24 32.000.000 37 Đặt mua
25 Viettel 0865.80.80.80 50.000.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0865.40.40.40 20.000.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0865.54.54.54 20.000.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0962.83.83.83 222.000.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0865.97.97.97 50.000.000 67 Đặt mua
30 Viettel 0869.35.35.35 50.000.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0865.51.51.51 44.000.000 37 Đặt mua
32 Viettel 0865.61.61.61 50.000.000 40 Đặt mua
33 Viettel 0865.91.91.91 65.000.000 49 Đặt mua
34 Viettel 0869.50.50.50 38.000.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0866.23.23.23 77.000.000 35 Đặt mua
36 Viettel 0865.73.73.73 44.000.000 49 Đặt mua
37 Viettel 0866.29.29.29 112.000.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0865.48.48.48 38.000.000 55 Đặt mua
39 Viettel 0866.38.38.38 168.000.000 53 Đặt mua
40 Viettel 03.97.97.97.97 356.000.000 67 Đặt mua
41 Mobifone 0797.27.27.27 69.000.000 50 Đặt mua
42 Mobifone 0905.91.91.91 189.350.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0971.27.27.27 159.350.000 44 Đặt mua
44 Mobifone 0795.70.70.70 26.000.000 42 Đặt mua
45 Vinaphone 0911.27.27.27 350.350.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0772.98.98.98 55.000.000 67 Đặt mua
47 Mobifone 0896.74.74.74 60.000.000 56 Đặt mua
48 Mobifone 0788.81.81.81 85.000.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0896.73.73.73 69.000.000 53 Đặt mua
50 Mobifone 0767.91.91.91 75.000.000 50 Đặt mua
51 Mobifone 0763.86.86.86 380.000.000 58 Đặt mua
52 Mobifone 0706.38.38.38 90.000.000 46 Đặt mua
53 Mobifone 0787.98.98.98 95.000.000 73 Đặt mua
54 Mobifone 0777.98.98.98 350.000.000 72 Đặt mua
55 Mobifone 0777.81.81.81 150.000.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0706.34.34.34 30.000.000 34 Đặt mua
57 Mobifone 0795.86.86.86 390.000.000 63 Đặt mua
58 Mobifone 0779.68.68.68 650.000.000 65 Đặt mua
59 Mobifone 0788.98.98.98 250.000.000 74 Đặt mua
60 Mobifone 0788.78.78.78 350.000.000 68 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi 2 : 5ebb23af80f578bf8a66b5c72e65e9d6

DMCA.com Protection Status