* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 66 Đặt mua
5 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 39 Đặt mua
7 Vinaphone 0948.39.39.39 500.000.000 57 Đặt mua
8 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000 30 Đặt mua
9 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
10 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
11 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
12 Vinaphone 0827.75.75.75 36.000.000 53 Đặt mua
13 Vinaphone 0824.93.93.93 34.000.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 0829.25.25.25 57.000.000 40 Đặt mua
15 Vinaphone 0813.51.51.51 32.000.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0825.41.41.41 32.000.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0842.58.58.58 65.000.000 53 Đặt mua
18 Vinaphone 0859.40.40.40 15.000.000 34 Đặt mua
19 Vinaphone 0814.43.43.43 32.000.000 34 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.14.14.14 29.000.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0785.79.79.79 339.000.000 68 Đặt mua
22 Mobifone 07.65.68.68.68 268.000.000 60 Đặt mua
23 Mobifone 0797.30.30.30 35.000.000 32 Đặt mua
24 Mobifone 0785.68.68.68 268.000.000 62 Đặt mua
25 Mobifone 0703.89.89.89 139.000.000 61 Đặt mua
26 Mobifone 0797.40.40.40 30.000.000 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0847.92.92.92 35.000.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0798.42.42.42 30.000.000 42 Đặt mua
29 Mobifone 07.64.64.64.64 250.000.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 0797.54.54.54 28.000.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 0837.45.45.45 32.000.000 45 Đặt mua
32 Mobifone 0707.28.28.28 139.000.000 44 Đặt mua
33 Mobifone 0708.40.40.40 30.000.000 27 Đặt mua
34 Mobifone 0785.59.59.59 67.500.000 62 Đặt mua
35 Mobifone 0765.79.79.79 339.000.000 66 Đặt mua
36 Mobifone 0786.40.40.40 30.000.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0708.50.50.50 39.000.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0792.67.67.67 45.000.000 57 Đặt mua
39 Mobifone 0786.23.23.23 35.000.000 36 Đặt mua
40 Mobifone 07.96.95.95.95 48.000.000 64 Đặt mua
41 Mobifone 0793.71.71.71 35.000.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 0775.67.67.67 54.500.000 58 Đặt mua
43 Mobifone 0779.98.98.98 97.500.000 74 Đặt mua
44 Mobifone 0793.70.70.70 39.000.000 40 Đặt mua
45 Mobifone 0785.32.32.32 35.000.000 35 Đặt mua
46 Mobifone 0775.68.68.68 268.000.000 61 Đặt mua
47 Mobifone 0767.45.45.45 35.000.000 47 Đặt mua
48 Mobifone 0792.45.45.45 35.000.000 45 Đặt mua
49 Mobifone 0793.80.80.80 39.000.000 43 Đặt mua
50 Mobifone 0792.56.56.56 55.500.000 51 Đặt mua