* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0983.332.332 68.000.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0963.968.968 168.000.000 64 Đặt mua
5 Viettel 0967.369.369 110.000.000 58 Đặt mua
6 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
7 Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 57 Đặt mua
8 Viettel 0989.568.568 268.000.000 64 Đặt mua
9 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
10 Viettel 0988.787.787 129.000.000 69 Đặt mua
11 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
12 Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 63 Đặt mua
13 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
14 Vinaphone 0948.868.868 245.000.000 65 Đặt mua
15 Mobifone 0796.419.419 3.500.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0778.301.301 1.800.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 0779.324.324 1.600.000 41 Đặt mua
18 Mobifone 0796.490.490 1.800.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0796.370.370 3.500.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0766.470.470 1.800.000 41 Đặt mua
21 Mobifone 0796.417.417 3.500.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0775.294.294 3.500.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0772.305.305 1.800.000 32 Đặt mua
24 Mobifone 0796.480.480 3.500.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 0775.265.265 3.500.000 45 Đặt mua
26 Mobifone 0779.341.341 1.600.000 39 Đặt mua
27 Mobifone 0762.450.450 1.800.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0772.264.264 3.500.000 40 Đặt mua
29 Mobifone 0772.301.301 3.500.000 24 Đặt mua
30 Mobifone 0796.434.434 3.500.000 44 Đặt mua
31 Mobifone 0705.623.623 3.500.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0772.205.205 1.800.000 30 Đặt mua
33 Vinaphone 0845.146.146 5.000.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 0818.296.296 13.000.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 0812.098.098 10.000.000 45 Đặt mua
36 Vinaphone 0833.694.694 6.000.000 52 Đặt mua
37 Vinaphone 0816.199.199 36.000.000 53 Đặt mua
38 Vinaphone 085.688.7887 8.000.000 65 Đặt mua
39 Vinaphone 0815.630.630 6.000.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0836.758.758 2.600.000 57 Đặt mua
41 Vinaphone 0856.810.810 6.000.000 37 Đặt mua
42 Vinaphone 0847.600.600 6.800.000 31 Đặt mua
43 Vinaphone 0846.272.272 5.000.000 40 Đặt mua
44 Vinaphone 0839.196.196 13.000.000 52 Đặt mua
45 Vinaphone 0859.896.896 14.000.000 68 Đặt mua
46 Vinaphone 0829.523.523 2.900.000 39 Đặt mua
47 Vinaphone 0842.445.445 4.500.000 40 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.461.461 10.000.000 46 Đặt mua
49 Vinaphone 0826.921.921 5.000.000 40 Đặt mua
50 Vinaphone 0825.052.052 5.000.000 29 Đặt mua