* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0967.637.064 490.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0961.578.263 490.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0962.312.497 490.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0332.77.15.77 390.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0378.27.23.43 390.000 39 Đặt mua
7 Viettel 0865.265.028 490.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0971.157.542 490.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0332.174.539 390.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0971.650.831 490.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
12 Viettel 03.9229.2880 390.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0989.613.403 490.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0969.418.792 490.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0869.717.327 490.000 50 Đặt mua
16 Viettel 0964.697.543 490.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0867.338.006 490.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0967.311.912 490.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0967.088.221 490.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0965.391.327 490.000 45 Đặt mua
22 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0328.650.115 390.000 31 Đặt mua
25 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
26 Viettel 0337.806.599 390.000 50 Đặt mua
27 Viettel 0984.962.752 490.000 52 Đặt mua
28 Viettel 0975.378.173 490.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0971.623.961 490.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0961.445.716 490.000 43 Đặt mua
31 Viettel 0866.219.108 490.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0358.638.323 390.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua
34 Viettel 0962.146.621 490.000 37 Đặt mua
35 Viettel 0384.750.639 390.000 45 Đặt mua
36 Viettel 0987.465.382 490.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0362.614.674 390.000 39 Đặt mua
38 Viettel 0384.960.639 390.000 48 Đặt mua
39 Viettel 0964.896.014 490.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0336.761.261 390.000 35 Đặt mua
42 Viettel 0867.306.358 490.000 46 Đặt mua
43 Viettel 0965.407.238 490.000 44 Đặt mua
44 Viettel 0968.219.480 490.000 47 Đặt mua
45 Viettel 0961.42.1002 490.000 25 Đặt mua
46 Viettel 0362.6688.15 390.000 45 Đặt mua
47 Viettel 0332.40.43.40 390.000 23 Đặt mua
48 Viettel 096.345.0421 490.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0987.488.924 490.000 59 Đặt mua
50 Viettel 0363.490.439 390.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status