* Để tìm sim bắt đầu bằng 094, quý khách nhập vào 094*
* Để tìm sim kết thúc bằng 777, quý khách nhập vào *777
* Để tìm sim bắt đầu bằng 094 và kết thúc bằng 777, nhập vào 094*777

Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0969.026.337 550.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0869.538.629 490.000 56 Đặt mua
4 Viettel 0964.697.543 490.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0961.628.253 490.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0365.023.990 390.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0384.345.062 390.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0986.218.934 500.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0325.82.3319 550.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0965.154.745 490.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0984.138.297 550.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0358.20.8389 650.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0377.579.489 550.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0964.029.863 550.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0987.498.264 490.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0986.617.106 550.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0327.533.860 550.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0969.418.792 490.000 55 Đặt mua
19 Viettel 0976.285.312 490.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0963.58.0807 490.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0969.796.421 550.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0369.607.909 550.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0867.99.33.18 650.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0984.485.018 550.000 47 Đặt mua
25 Viettel 0977.532.249 490.000 48 Đặt mua
26 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
27 Viettel 0964.468.673 550.000 53 Đặt mua
28 Viettel 09.6996.0271 550.000 49 Đặt mua
29 Viettel 0969.284.080 550.000 46 Đặt mua
30 Viettel 0964.358.660 550.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0378.336.224 550.000 38 Đặt mua
32 Viettel 0968.219.480 490.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0982.382.617 490.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0985.079.465 490.000 53 Đặt mua
35 Viettel 0973.323.046 490.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0986.438.194 490.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0962.270.862 550.000 42 Đặt mua
38 Viettel 0866.518.727 550.000 50 Đặt mua
39 Viettel 0867.345.160 490.000 40 Đặt mua
40 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
41 Viettel 0869.552.161 490.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0969.984.812 490.000 56 Đặt mua
43 Viettel 0965.756.071 490.000 46 Đặt mua
44 Viettel 0975.760.312 490.000 40 Đặt mua
45 Viettel 0353.8688.04 490.000 45 Đặt mua
46 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
47 Viettel 0969.481.805 490.000 50 Đặt mua
48 Viettel 0979.533.612 550.000 45 Đặt mua
49 Viettel 0973.263.905 650.000 44 Đặt mua
50 Viettel 0989.193.671 490.000 53 Đặt mua
51 Viettel 0975.062.049 550.000 42 Đặt mua
52 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
53 Viettel 0396.37.0603 550.000 37 Đặt mua
54 Viettel 0973.043.684 490.000 44 Đặt mua
55 Viettel 0977.855.249 550.000 56 Đặt mua
56 Viettel 0965.579.392 550.000 55 Đặt mua
57 Viettel 0961.339.145 550.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0866.219.108 490.000 41 Đặt mua
59 Viettel 0982.074.721 490.000 40 Đặt mua
60 Viettel 0968.594.292 550.000 54 Đặt mua
DMCA.com Protection Status